ZEOGREEN+P (novo)


Što je Zeogreen + P?

To je jedinstveno ekološko, potpuno prirodno mineralno sredstvo za folijarnu prihranu biljnih kultura. Namijenjeno je poboljšanju cvatnje, povećanju uroda i podizanju imuniteta biljke. Bitan je iskorak u proizvodnji zdravije hrane i u samoj ekološkoj proizvodnji.

Gdje se primjenjuje Zeogreen + P?
Primjenjiv je na svim:
-         ratarskim kulturama (pšenica, ječam, zob, kukuruz, suncokret, šećerna repa, uljana repica, soja, leća, riža i dr.)
-         voću (jabuka,  kruška, jagoda, šljiva, trešnja, višnja, vinova loza, maslina, dinja, lubenica i dr.)
-         povrću (rajčica, krastavci, krumpir, paprika, luk, tikvice, kupus, kelj, mrkva, cikla, salata i dr.)
-         cvijeću i ukrasnom i začinskom bilju, travnatim i šumskim površinama

Koje su prednosti Zeogreena+P?
Osim smanjenja troškova proizvodnje još i:
-         povećava listnu masu
-         poboljšava cvatnju
-         povećava urod
-         pojačava korjenovanje biljke
-         povećanje suhe tvari i šećera
-         povećanje vremena skladištenja
-         podiže imunitet biljke i u borbi protiv gljivičnih oboljenja, te time smanjuje upotrenu fungicida u drugih sredstava za zaštitu bilja
-         ubrzano oporavlja biljke u slučaju tuče, suše, temperaturnim i drugim stresnim situacijama
-         Nema karence
-         Neškodljiv je za ljude, životinje i okoliš


Kako primjeniti Zeogreen + P?
Zeogreen+P se primjenjuje kao 0,3%-0,5% koloidalne otopine u vodi u količini od:
-         3 gr/l vode (0,3%) za upotrebu u staklenicima
-         5 gr/l vode (0,5%) za vanjske površine
-         1 kg/200 l vode ili 2 do 2,5 kg/ha, ovisno o kulturi

Prije upotrebe dobro promiješati, a nakon miješanja s vodom prskati u obliku sitne magle preko zelenih dijelova biljke. Preporučljiva primjena je 20-30 dana tijekom vegetacijske sezone, a ostalo po potrebi; preporučljivo je prskanje tijekom jutra ili predvečer.


Zeogreen + P je posebno aktivirana kombinacija kalcita, zeolita i fosfora za folijarnu prihranu biljnih kultura. Prah je mikroniziran u nanočestice (10-9m) u TMA uređaju patentiranim u EU. Zeogreen+P je neškodljiv za ljudsko zdravlje i okoliš.

 ZEOGREEN+P je na temelju suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja: Klasa 320-11/10-01/79 UR-broj: 525-02-1-0570/10-2 razvrstan kao poboljšivač tla.
  
Sadržaj ZEOGREENA+P prema analizi Agronomskog fakulteta sveučilišta u Zarebu, zavod za ishranu bilja pod brojem 959-12/109:
CaCO3 – 69,80% ; SiO2 – 14,84%, P2O5 – 6,01% ; MgCO3 – 5,60% ; Fe2O3 – 1,05% ;
K20 – 0,83% ; Al2O3 – 0,59% ; Na2O – 0,25% ; N – ukupni 0,132% ; SO42- – 0,215% ;
Mn - mg/kg 259,20; Zn - mg/kg 78,22; Pb - mg/kg 15,00; Cr - mg/kg 9,67; Cu - mg/kg 7,73; Ni - mg/kg 5,97; As - mg/kg 0,72; Cd - mg/kg 0,30; Mo - mg/kg 0,093; Hg - mg/kg <0,05

Sadržaj teških metala usklađen je s pravilnikom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onećišćenja štetnim tvarima (N.N. 15/92). ZEOGREEN+P udovoljava Zakonu o ekološkoj proizvodnji poljoprivredno – prehrambenih proizvoda (N.N. 13/01) i pravilniku o ekološkoj proizvodnji o uzgoju bilja i proizvodnji biljnih proizvoda (N.N. 91/01).

Čuvati na suhom mjestu.