ZeoLand - poboljšivač tla

Što je ZeoLand?

ZeoLand je mješavina mineralnih sirovina kalcita i zeolita, pripravljena u finoj granulaciji (0,5-2,5mm), kako bi se efikasno sanirala kiselost i tvrdoća tla, te uspješno neutralizirali teški metali i toksični spojevi (pesticidi i herbicidi). ZeoLand je idealno primjeniti u sklopu drugih agrotehničkih mjera, prije sjetve u proljeće ili u kasnu jesen i početkom zime. Uporabom ZeoLanda ostvaruju se višegodišnji učinci, a time i značajna ušteda.

Glavne odlike ZeoLanda su:
- potpuno regulira pH tla,
- daje dugotrajnu rahlost,
- regulira vlažnost tla,
- omogućava vodopropusnost kod teških tala,
- povećava otpornost na sušu,
- zadržava vodu kod pjeskovitog tla
- na sebe veže gnojiva te ih postupno otpušta
- potiče mikrobiološke procese,
- pospješuje stvaranje humusa u tlu
- stimulira rast listova, stabljika i korijena biljaka
- veže i neturalizira teške metale, pesticide i herbicide
- poboljšava kvalitetu i prinos biljnih kultura
- omogućava absorpciju mikroelemenata
- aktivan je u zemlji do 5 godina
- uz primjenu ZeoLanda klasično gnojenje moguće je smanjiti za 30%


Primjena:
ZeoLand je fino granulirani pripravak (granulacija 0,5-2,5 mm) koji se raspodijeli po tlu standardnim
rasipačima za razbacivanje mineralnih gnojiva, a na manjim površinama moguće je napraviti raspodjelu i ručno.
Prije primjene poželjno je provesti analizu zemljišta, te odrediti njegovu pH vrijednost kako bi se mogla odrediti ispravna količina ZeoLanda.
Pri revitalizaciji teških, vodonepropusnih tala, potrebno je uporabiti okvirno 800-1200 kg ZeoLanda
po hektaru. Materijal se jednoliko raspodijeljuje po cijeloj površini koja se obrađuje, te po mogućnosti mehanički unese u zemlju na dubinu 10-20cm. Posebno je pogodan za tretiranje tala u vinogradima, voćnjacima i kod povrtnih kultura, gdje se ravnomjerno unosi oko 800kg po hektaru, a kod osnivanja mladih voćnjaka u tlo se unosi 2,0-3,0 t/ha.
Kod ratarskih kultura vrši se raspodjela 800-1500 kg/ha «po brazdi», što kasnijom obradom dolazi na
navedenu dubinu tla (10-20 cm). ZeoLand je proizvod kod kojeg nema isparavanja, već se pod utje-
cajem kiše, snijega i smrzavanja prirodnim putem i raspoređuje u tlu.

Vrijeme primjene: u proljeće prije sjetve, u kasnu jesen / početkom zime.

Doziranje (ovisno o pH):
pH 4,5 — 2 t/ha
pH 5,0 — 1,7 t/ha
pH 5,5 — 1,5 t/ha
pH 6,0 — 1 t/ha
pH 6,5 — 500 kg/ha

Čuvati na suhom i tamnom mjestu.

Pakiranje: natronske vreće od 25 kg.